bloemen3

Meer van Zelf, hoe bereiken we dat?

Een vitaliteitstraject start met een intakegesprek om de vraagstelling door te spreken. Vaak heb ik dan al contact gehad met HR, een leidinggevende, medewerker of bedrijfsarts over de aanleiding voor het vitaliteitstraject. Tijdens het intakegesprek besluiten we tot een plan van aanpak en overlegmomenten. Dit leidt tot een offerte. Na ondertekening van de offerte gaan we van start. 

Tijdens een persoonlijk vitaliteitstraject nemen we de huidige situatie van de medewerker als vertrekpunt en bespreken waar hij naar toe wil bewegen. Onderweg ontdekt hij wat hij nodig heeft en kan doen om zich vitaal te (blijven) voelen. Hij leert (h)erkennen wat voor hem de meest passende weg is en versterkt daarmee zijn persoonlijke wegwijzer naar meer vitaliteit. Dit kan bijvoorbeeld in dialoog, via ervaringsgerichte oefeningen, wandelend in de natuur, of via een drijfverenanalyse.

Zet een volgende stap en neem contact op.